Pražský most katalog řemesel, profesí a firem v Praze

Pražský v Praze

Praha obsahPražský menuPražský most

Pražský most

Pražský most může být

  • Karlův most v Praze, nazývaný do roku 1870 Pražský most, předtím také Kamenný most
  • Pražský most v Hradci Králové z roku 1910 spojující ulici Mostecká a Gočárova
  • Pražský most v Jihlavě navazující na ulici Pražskou
  • Pražský most v Karlových Varech
  • Pražský most klenutý kamenný most přes řeku Radbuzu v Plzni před Pražskou branou (postaven v roce 1520)
  • Pražský most v Plzni - krytý dřevěný most z roku 1602, před rokem 1750 přestavěný na klenutý pískovcový

Karlův most

Pražský most - Karlův most Karlův most je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a druhý nejstarší dochovaný most v České republice. V Čechách to byla v pořadí čtvrtá kamenná mostní stavba, po mostu Juditině, Píseckém a Roudnickém.

Nový gotický tzv. Karlův most založil Karel IV. spolu s jeho Staroměstskou mosteckou věží a branou 9. července 1357. Směr nového mostu byl oproti starému poněkud napřímen ke Staroměstskému náměstí. Tímto napřímením dosáhl Karlův most přesnější orientace – zaměření k východu.

Karlův most má 16 oblouků a nestálo na něm původně nic kromě kříže, který označoval největší hloubku, a pilíře božích muk. Mostu se původně říkalo Pražský most nebo Kamenný most a Karlův most byl nazván až v roce 1870 (jiný zdroj uvádí, že Karlův most byl zván Karlův již od roku 1380). Bylo to výsadní místo míru podle práva Starého města, které most spravovalo a mělo privilegium vybírat clo.

Historie Pražského Karlova mostu

Předchůdcem Karlova mostu byl zhruba na témž místě románský most Juditin. Byl tak nazván podle manželky krále Vladislava I., který jej tu dal stavět po roce 1158 na místě starého brodu a mostu dřevěného. Když byl Juditin most stržen povodní, psali o něm kronikáři takto: "...jako by padla koruna království".

Podle proroctví slepého mládence má Karlův most stát ještě po zániku Prahy. Avšak jeho příslovečná pevnost, která měla odolávat povodním, pustošícím nejvíce Staré město, spočívala spíše v pověsti o maltě utvrzované vejci než v usazení pilířů. Po povodni roku 1890 je bylo nutno při základech obalit a podepřít piloty, dosahujícími až na skalnaté podloží písečného a bahnitého dna.