Pražský okruh katalog řemesel, profesí a firem v Praze

Pražský v Praze

Praha obsahPražský menuPražský okruh

Pražský okruh

Všechny dálnice i rychlostní komunikace (kromě D2 a R35) na území Čech začínají v Praze – D1, (D3), D5, D8, D11, R4, (R6), R7 i R10. Všechny tyto vyjmenované silniční tepny by měl v Praze spojit okruh dálničního typu a odvést plynule tranzit tak, aby hlavní město nebylo vůbec průjezdem poznamenáno.

Z tohoto důvodu v Praze postupně vzniká tzv. „Pražský okruh“ neboli rychlostní silnice R1. Někdy se tento okruh označuje také jako „vnější“, protože v Praze je budován ještě vnitřní tzv. „Městský okruh“ (MO).

Pražský okruh R1

Pražský okruh Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají. Silný tranzit přes naše území zaznamenaný po vstupu do EU v květnu 2004 a zvýšený podíl kamionů bude využívat Pražský okruh namísto problematického a pomalého projíždění Prahou.

Aby ale svou funkci okruh vykonával, nesmí vést daleko od města, aby tranzit nevyužíval kratší cestu přes město, zároveň ale také nesmí vést blízko, aby výrazně nezasahoval do obydlených oblastí. O budoucí trase Pražského okruhu se v několika lokalitách vedou dlouhé debaty, proti různým možným variantám tras stojí řada občanských sdružení a ekologů (nejsilnější odpor proti současným plánům se vede na severu, v městské části Praha-Suchdol). Nicméně v Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleném Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č. 10/05 ze dne 9.9.1999, stejně jako v Územním plánu velkého územního celku Pražského regionu, schváleném Zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením č. 55-15/2006/ZK ze dne 18.12.2006, je trasa „Pražského okruhu“ kompletně stabilizována (s výjimkou stavby č. 520 Březiněves – Satalice zatím v rovině územní rezervy resp. výhledovém horizontu). Problémem jistě bude i plánovaná cena dostavby R1, která se odhaduje na 84 miliard korun.

Stavba a budoucnost R1

I když bude R1 po svém dokončení jednou z nejkratších rychlostních silnic u nás, stane se zřejmě nejnáročnější stavbou dálničního typu. Nepovede sice v horách, ale právě na okrajích Prahy je terén velice členitý s velkými převýšeními na krátkou vzdálenost a ty budou muset být překonány řadou mostů a tunelů. R1 dvakrát překračuje hluboké a široké údolí Vltavy, z toho jednou na soutoku s Berounkou. R1 bude mít také spoustu obrovských mimoúrovňových křižovatek, z toho devět dálničních, vyžadující složité a rozsáhlé nájezdové rampy. Navíc budou křižovatky nadprůměrně blízko sebe, což si v některých místech vyžádá i společné odbočovací a připojovací dvoupruhy pro několik křižovatek za sebou. Téměř po celé délce bude okruh pouze čtyřpruhový, ale v nejnáročnějších úsecích anebo ve stoupáních budou tři až čtyři pruhy v jednom směru.

Podle nejnovějších počítačových simulací však pražský okruh už v okamžiku otevření nebude kapacitně vyhovovat.